کمیته ها و کنسرسیوم ها تابعه شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا

در راستای ارایه خدمات و اطلاعات بازرگانی به اعضای محترم و شرکتها و تحقق اساسنامه شورا احتیاج به همفکری و طبقه بندی اولویت ها در هر زمینه میباشد؛ لذا تشکیل کمیته های تخصصی میتواند مسیر همکاریها در شورا را هموار تر نموده و بهره وری درحل مشکلات را موثرتر نماید.

بر این اساس کمیته های ذیل که در شورا فعال می باشند با همکاری و عضویت اعضای محترم شورا تشکیل شده اند.

کمیته ها ی مصوب شورا :

1. کمیته حقوقی – داوری( در حال تشکیل ):

2. کمیته نمایشگاهها و هیئتهای تجاری: جناب آقایی برهمن

3. کمیته صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی: جناب آقای انصاری

4. دارو و تجهیزات پزشکی: جناب آقای میرمحمد صادقی

5. کمیته کشت صنعت: جناب آقای کرباسی

6. کمیته حمل و نقل:

7. کمیته مطالعات راهبردی قاره آفریقا با الویت آفریقا شناسی:

8. کمیته مستند سازی و رسانه ای

9.کمیته هنری وکمیته صنایع دستی (درحال تشکیل)

10.کمیته گردشگری ؛ سفر و سیاحت (در حال تشکیل)

11.کمیته بازار یابی و جذب تبلیغات

کنسرسیومها :

ب-کنسرسیوم های پیشنهادی:

8. کنسرسیوم عمران و شهرسازی

9. کنسرسیوم صنایع خانگی

10. کنسرسیوم ساخت و تجهیز بیمارستان و کلینیک

11. کنسرسیوم خدمات عمومی شامل خدمات بانکی ، بیمه گری ، صرافیو غیره…

12. کنسرسیوم خدمات فنی و مهندسی

13. کنسرسیوم هتلداری و گردشگری

14. کنسرسیوم حمل ونقل زمینی

15. کنسرسیوم حمل ونقل هوایی

الف-کنسرسیوم های در شرف فعال شدن

1. کنسرسیوم انرژی های تجدید پذیر

2. کنسرسیوم کشت و صنعت

3. کنسرسیوم حمل و نقل دریایی

4. کنسرسیوم فروشگاه های زنجیره ای

5. کنسرسیوم دارو و تجهیزات پزشکی

6. کنسرسیوم نفت و گاز و پتروشیمی

7. کنسرسیوم صادرات نفت خام