شماره واتس آپ شورا:09368820816

تلفکس: 88381348

اطلاعات فقط از طریق سایت اصلی و شماره واتساپ 09368820816 معتبر است.
شورای همکاری های اقتصادی و اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا در فضای مجازی ( واتسآپ، تلگرام، و خبرگزاری ایران و آفریقا ) گروه و صفحه رسمی ندارد و هرگونه استفاده از نام و لوگوی این مجموعه بدون مجوز می باشد.