فرم عضویت اتاق مشترک

جهت عضویت در اتاق همکاریهای بازرگانی ایران و آفریقا (اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا) فرم زیر را دانلود کرده و اطلاعات درخواستی را با دقت تکمیل کنید و ارسال نمایید