جلسه و نشست در اتاق بازرگانی استان مرکزی

جلسه و نشست در اتاق بازرگانی اهواز

جلسه هماهنگی فعالان اقتصادی برای حضور در ماداگاسکار و موریس حضور آقای علی بخشی